درباره ما

همه  کارشناسان آی تی می دانند که پیچیدگی زیر ساخت های هر سازمان، بی وقفه در حال رشد است.  با گسترش روزافزون  برنامه ها، دستگاه ها، سیستم ها و موارد دیگر، دامنه خدمات تیم فناوری اطلاعات گسترده تر شده و روش های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای سازمان ها نیست.  بر اساس مطالعات اخیر، 80% تحلیل گران سرویس دسک می گویند که بیشتر یا کل زمان روز را درگیر کار هستند و 80 تا 90درصد کارهایشان تکراری است. این مشکل روز به روز در حال بدتر شدن است.

در عصر فناوری اطلاعات، اصولا نباید وضعیت سازمان ها به این صورت باشد!

اپراتور مجازی هوشمند کاسکو، رویه مدیریت سرویس های آی تی را با استفاده از هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی متحول کرده و پاسخگویی به مشتریان و مدیریت درخواست ها را از روش سنتی و متکی بر اپراتور انسانی به روش های نوین واستفاده اپراتورهای مجازی هوشمند که مانند انسان عمل می کنند تغییر داده است.

مدیریت هوشمند و یکپارچه سرویس دسک و مرکز تماس سازمانها تا کنون کاری غیر ممکن به نظر می رسید؛ اما تیم پرتلاش و خبره شرکت فرایندمدار، با تکیه بر دانش هوش مصنوعی ، این افتخار را دارد که اپراتور مجازی کاسکو را به صورت سرویس محاوره ای هوشمند یا ربات مکالمه در اختیار سازمان ها ی بزرگ و کوچک قرار دهد. باشد که گره ای از مشکلات مدیران حل شود و مشتریان از پشتیبانی  24 ساعته و سریع سازمان ها لذت ببرند.

 

هادی آقاسی

بنیان گذار شرکت فرایندمدارپیشرو